Gebruikt de website die ik met Mooiesite.nl maak cookies?

Ja. Je website gebruikt functionele cookies. Bijvoorbeeld om te onthouden of je bent ingelogd. En als je de webwinkel gebruikt, helpen cookies om je winkelmandje te onthouden. Die functionele cookies zijn onomstreden en mogen gewoon. Je hoeft er ook geen toestemming voor te vragen. Gebruik je ook externe tools, zoals Google Analytics, Facebook, Twitter of […]

Wat moet ik met Google Analytics om te voldoen aan de AVG?

Om te voldoen aan de nieuwe privacyregels, is het nodig om je Google trackingcode zo aan te passen dat de gegevens die je met Google deelt anoniem worden verzameld. Dat doe je door via “Instellingen > Google Analytics” in de Online beheeromgeving een stukje code toe te voegen aan de trackingcode. Die trackingcode ziet er […]

Wat zet ik in mijn privacyverklaring?

De AVG gaat niet alleen over de website, maar over alle mogelijke manieren waarop je met persoonsgegevens omgaat. De privacyverklaring is dus feitelijk het sluitstuk van de AVG. Want die verordening gaat primair over hoe jouw organisatie omgaat met persoonsgegevens. Met andere woorden: de AVG gaat niet over je website, maar over je bedrijf. Een […]